lidor

לא אותה הגברת – ההבדל בין קרקע מאושרת לבניה לקרקע זמינה לבניה

היעד הסופי – כיצד ניתן לממש השקעה בקרקע?

רוח התקופה – האם המשקיעים באמת עולים עם עליית מחירי הנדל"ן?

שיווק קרקעות – יזמות או תיווך?

יש מקרים שהגודל לא קובע – מה באמת משפיע על מחיר של קרקע?