Dan

השקעה בקרקע למול השקעה בדירה – כל מה שלא סיפרו לכם

חברות ברזל – משבר או תאוצה? מומחים בעולם הנדל"ן מנתחים את השפעות המלחמה על השוק

יחד זה תמיד יותר מלבד – מהו הסכם שיתוף ומדוע כדאי להיות חלק ממנו

מושע ואיחוד וחלוקה – בעברית פשוטה

סדר בבלאגן – מהו תקן 22 וכיצד נסתייע בו

הביטי מיסוי והיטלים של עסקאות קרקע

נדל"ן או שוק ההון

מדוע לרעות בשדות זרים? השקעות נדל"ן בישראל למול השקעות נדל"ן בחו"ל

מאפס למאה – הקמת הותמ"ל ושיני כללי המשחק

אופטימי פסימי ומה שביניהם – אפקט הבעלות